Изложбата "За копнежа и природата" с творби на участници в различни издания на арт фестивала "Процес-пространство" се открива тази вечер в 18.30 ч в русенския Екомузей. Акцентът е върху теми, свързани с екологията, рециклирането и използването на възобновяеми материали. Авторите на разнообразните по жанр и стил работи са били част от феста от 2000 до тази година. Това са американците Джон Нортингтън и Моайра Жофрион, Ан льо Ме от Франция, Майкъл Уикерсън от Канада, Николае Велчов от Румъния, Ян Червински от Швейцария и българите Димитър Грозданов, Любен Фързулев, Милен Джановски, Милена Стамболийска, Христина Бобокова.