Членове на семейството на акад.Михаил Арнаудов – авторката на две задълбочени книги за живота и творчеството му Искра Арнаудова и лингвистката и преподавател в българското училище в канадската столица Отава Олга Арнаудова участваха в честването на 140-годишнината от рождението на големия български учен. Родствениците на родения в Русе академик дариха на библиотека "Любен Каравелов" ценни документи – специални копия на свидетелства и дипломи на акад.Арнаудов от русенската Първа мъжка гимназия "Борис I", от Софийския университет, от университетите в Лайпциг и Мюнстер.
Научният семинар бе организиран от Русенския университет в лицето на Катедрата но български език, литература и изкуство и функциониращия към нея Научен център по фолклор, литература и лингвистика "Св.Димитър Басарбовски". В научния семинар "Михаил Арнаудов и съвременната хуманитаристика" се включи РБ "Любен Каравелов", чийто екип подреди изложбата "Езиковото многообразие в личната библиотека на Михаил Арнаудов". Партньор в инициативата бе и Регионалният исторически музей.
На семинара се представиха различни гледни точки към житейската и творческата съдба на учения. Особен интерес предизвика изложението на проф.Стефан Вичев "Русенските родови корени на Михаил Арнаудов" – част от многогодишно изследване на двата големи русенски рода Панови и Хаджидрагневи.
Една от находките на семинара бе съобщението на докторант Капка Иванова за откритите при букинисти в София /попаднали там незнайно как/ и закупени от нея ръкописи на Михаил Арнаудов.
Кратки обзори на 20-летната история на Арнаудовите четения и работата в секция "Михаил Арнаудов – личност, творчество, идеи" направиха доц.Руси Русев и д-р Никола Бенин, а юбилейното десето издание на Арнаудов сборник представи един от редакторите му - доц.Мира Душкова.
Ръководителят на Катедрата по български език, литература и изкуство доц.Яна Пометкова връчи благодарствена грамота за всеотдайната професионална работа по издаването на Арнаудовите сборници на Иваничка Петрова, дизайнер в издателство "Лени Ан".
Водещата доц.Велислава Донева обяви, че материалите  от семинара ще бъдат публикувани в 11-ия Арнаудов сборник през октомври 2019 година.