Кръгла маса „Ранното детство – основополагащ период от развитието на детето“ събра педагози, специалисти, работещи с деца, студенти по педагогика и представители на НПО. Тя беше част от дейностите по проект „Ранна социализация чрез успешна образователна интеграция“, финансиран по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Той се изпълнява от сдружение БРТИМ в партньорството с детски градини и училища от общините Русе и Ветово.
Управителят на сдружението Ивайло Иванов представи опита и резултатите от проекта, като акцентира на привличането и задържането на децата от уязвимите групи в детската градина като фактор за тяхната интеграция и по-нататъшния им образователен напредък. В последвалата дискусия педагогически специалисти споделиха своите впечатления по темата и разказаха, че най-трудно е първоначалното привличане на някои родители, които изобщо отказват да се запознаят с условията и начина на работа в детската градина. 
Участниците в кръглата маса гледаха документалния филм на УНИЦЕФ „Началото на живота“ за особеностите на развитието в ранна детска възраст и емоционалните връзки на детето със значимите хора в живота му.