Министерството на образованието стартира проект за квалификация на близо 53 000 учители от училища и детски градини за период от следващите три учебни години. Това съобщи на пресконференция ресорният заместник-министър Деница Сачева, предаде БГНЕС.

Обучението се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ и от държавния бюджет. Предвидени са близо 20 млн. лева. Крайният срок на проекта е 31 декември 2022 година. Обученията ще се провеждат в кабинети и зали на съответното учебно заведение

Заместник-министърът уточни, че в малките населени места селекцията на кандидатите ще се извършва от Регионалните управления по образование, а големите училища в градовете сами ще определят кой учител да се обучава. Приоритетно ще се избират преподаватели на възраст между 34 и 54 годишна възраст. В случай, че има и по-възрастни желаещи, заместник-министър Сачева поясни, че няма пречка да кандидатстват.

Три са основните направления, в които ще бъдат обучавани учителите: усвояване на умения за преподаване чрез използване на дигитални и иновативни методи; прилагане на практики за подобряване на взаимодействието между семейството и училището; повишаване на управленските умения на педагогическите специалисти.

Деница Сачева припомни, че от следващата година МОН стартира голям проект на стойност почти 50 млн. евро за дигитализация на българското образование. Ще бъде направен цялостен анализ за дигиталните нужди в училищата. Плановете са във всяка класна стая да има интерактивна дъска и проектор.

По време на кръгла маса за дигиталното образование министър Красимир Вълчев съобщи, че ще стартира иинтерактивна дигитална платформа с помощни материали, които ще се подготвят от учители. А тези, които предоставят статии за учебния процес, ще получават и допълнително възнаграждение.