Нелогични, притеснителни и може би опасни аномалии се наблюдават в цените на тока, които излъчва Българската независима енергийна борса (БНЕБ) през последните 10 дни, алармираха енергийни експерти. Разликите в цените в отделни часове надхвърлят 250%, а котировките ден за ден се колебаят понякога в рамките на до 100 процента[/b], предаде репортер на БГНЕС.

Какво е това? Такива скокообразни промени в цената на тока от борсата, която би трябвало да дава пазарен ориентир и да гарантира стабилност, не се наблюдават при никоя друга борсова стока.

Обяснението на експертите е само едно: „При сходни параметри в търсенето и състава на производствените мощности, може да се получат от драстично променени параметри на предлаганата енергия (различни количествени стъпки и ценови нива), която се осигурява от дружествата на доминиращия участник на пазара Българския енергиен холдинг (БЕХ). Подобна проява от страна на доминиращ участник граничи с манипулиране на пазара и може да доведе до финансови сътресения и до загуба на доверие, респективно – до намаляване на ликвидността и референтността на БНЕБ.

Подозренията за подобно грубо вмешателство са напълно основателни, коментират хора от борсата. Предпоставки за манипулации има още при създаването на „борсата“, която е някаква причудлива „гара разпределителна“, но не и истинска такава. Става дума за „гениалното“ решение да се създаде държавна борса. В условията на пазарна икономика обаче не може държавата да притежава подобна структура или да участва в нея. Това стана въпреки безупречната логика да се възложи на действащите стокови борси у нас да търгуват електричество. Държавна борса няма никъде по света.

Преглъщайки този управленски волунтаризъм обаче, нека се върнем към реалността. Една от основните роли на енергийната борса (съгласно теорията на енергийните пазари) е „да предоставя референтна цена на електрическата енергия, която се калкулира по строго определен алгоритъм и е базирана на търсенето и предлагането“. Този основополагащ принцип е залегнал и в целите на Българската независима енергийна борса. Защо й е лепнат етикета „независима“ не е ясно, може би защото от нея нищо не зависи, а тя е лесно управляема от силните на деня. На сайта на организацията четем: „Усилията на БНЕБ ЕАД са насочени изцяло към осигуряването на надеждна, прозрачна и конкурентна платформа за търговия с електрическа енергия, която да даде възможност на търговските участници да сключват сделки на пазарни цени посредством разнообразни продукти.

„При сходни количества, необходими за закупуване (над 90% са за нуждите на вътрешния пазар), сходен състав на производствените инсталации (в българската ЕЕС няма почти никаква конкуренция между конвенционалните мощности) и почти неизменни климатични условия (това предполага сходен товар на системата и структура на производството от ВЕИ), би трябвало да няма големи отклонения в средната цена за основните продукти base, peak, off-peak.“

Обаче има. Ако се вгледаме в таблиците по-долу, ще забележим например, че в петък, 21 септември т.г. е реализиран скок от 95% в цената на тока. Предния ден, тя е била 84 лв., а след 24 часа е скочила на 164 лв. Всичко това се случва при нулева промяна в количеството електричество изтъргувано на сегмент „Ден напред“.

Въпреки пожелателните думи от устава на борсата и оптимизма при създаването й, машинациите на „пода“ са почти всекидневен факт. Подобна волатилност създава предпоставка за ново рязко покачване на цените за бизнеса в България, каквото наблюдавахме през зимата на 2017 г., което неминуемо ще се отрази върху на цените на всички стоки от първа необходимост. А това вече значи опит за дестабилизация на държавата и пряко посегателство върху националната сигурност.

Някой люлее третия кабинет на Бойко Борисов или тайно от него се избива огромните загуби в системата върху гърба на потребителите – бизнес и граждани – с неясни политически последици.

Време е ръководството на борсата да отговори на няколко въпроса:

1 Какво води до подобни разлики в цената на електроенергията в рамките на 2 дни, в които е продадено едно и също количество, при еднакви метеорологични условия и състав на производството?

2 Какво могат да очакват потребителите през зимата, когато е нормално цените да са далеч по-високи от настоящите?

3 С какво ситуацията през последните дни се различава от ситуацията през септември миналата година или май тази, когато блок на АЕЦ „Козлодуй“ също беше в планов ремонт, но цените бяха наполовина по-ниски?

4 От началото на 2017 г. над 8 000 стопански клиента платиха двойни и тройни сметки за ток, след фалитите на обслужващите ги търговци. Колко още трябва да плати българският бизнес?

5 Какви промени в начина си на работа ще въведе борсата, за да постигне по-голяма прозрачност, предвидимост и да предотврати подобни аномални ценови колебания в бъдеще?