Научен семинар посвещават на 140-ата годишнина от рождението на академик Михаил Арнаудов преподавателите от кaтедрата по български език, литература и изкуство в Русенския университет, център "Св.Димитър Басарбовски", библиотека "Любен Каравелов" и Историческият музей. Семинарът "Михаил Арнаудов и съвременната хуманитаристика" ще се проведе на 5 октомври от 11 ч в РУ. Сред акцентите в програмата на форума са Десетият юбилеен Арнаудов сборник, русенските родови корени на ерудирания фолклорист, етнограф и литературен изследовател, личната му библиотека във фондовете на РБ "Любен Каравелов".