Безработицата в България остава на рекордно ниско ниво и през август на месечна база - 5,2%, сочат последните сезонно изгладени данни на Евростат. Това е най-ниското й равнище от края на 2008 г.
На годишна база понижението остава по-голямо, като през август 2017 г. безработицата е била с цял процентен пункт по висока. Безработните у нас през осмия месец на годината са били общо 173 хил. души, или с 34 хил. по-малко в сравнение с август 2017 г.
Нивото на младежка безработица в страната също продължава да се понижава, достигайки 13,8%. За сравнение, това е с 0,8 пр.п. по-малко от данните за юли. На годишна база обаче се забелязва леко увеличение – от 0,2 пр.п. Общо 20 хил. младежи на възраст до 25 години са били без работа през осмия месец на годината.
Сред страните членки на ЕС най-ниски нива на безработица през август 2018 г. са били отчетени в Чехия (2,5%), Германия и Полша (по 3,4%). Най-високи равнища на безработица пък се наблюдават в Гърция (19,1% за юни) и Испания (15,2%).У