Петър ГЕЦОВ
Жилищата в Русе продължават да поскъпват с темп, изпреварващ не само инфлацията, но и лихвите по кредитите за периода, показват данните на националната статистика. През второто тримесечие на тази година цените се покачват с 1.4 на сто, което е 10,5% повече в сравнение със същото тримесечие на предходната 2017 г. 
От края на 2014 г. насам националната статистика не дава данни за пазарните цени на жилищата в областните центрове, но оповестява информация за индексите на цените в шестте най-големи града, което позволява да се направят някои сметки. Изчисленията показват, че средната цена за жилище в Русе в края на юни 2018 г. достига 1139 лева (582 евро на кв. м). 
Според данните на статистиката, покачването на цените идва повече от поскъпването на старото строителство - с 1.2% за второто тримесечие и с 10,8% за последните 12 месеца. Новите жилища вдигат цената си само с 2.6 на сто за периода април-юни и 9.0% спрямо година по-рано. Което е достатъчно да си останат с около 200 евро на квадрат по-скъпи в сравнение със старите панелки от времето на соца. 
Цените на жилищата в Русе удариха тавана през второто тримесечие на 2008 г., когато цената достигна 1750 лева на квадрат или близо 900 евро. След това обаче лихвите бързо тръгнаха нагоре вследствие на световната финансова криза и съответно цените паднаха стремглаво надолу като голям брой ипотекирани апартаменти бяха отнети от собствениците им заради неплатени вноски по кредитите. Сега, според последните данни на БНБ, за дългосрочните ипотечни кредити в лева банките искат вече към 4% годишно.