703 свободни работни места са били обявени през месец август, съобщиха вчера от дирекция „Регионална служба по заетостта“ в Русе. През същия месец в трите бюра по труда в Русенска област са били регистрирани 5606 безработни. При това равнището на безработица в областта е с 0,2 на сто по-ниско от средното за страната, което е 5,6 процента. Най-много хора без препитание са регистрирани в Русе - 2503, като въпреки това общината остава и с най-нисък процент по този показател: 3,1%, най-високо се запазва във Ветово: 28,6% при 1164 безработни.