Система за наблюдение на горите за ранно откриване и оценка на пожари ще бъде изградена в землището на Нисово. На лека стоманена конструкция - тип мачта, ще бъде поставена камера, която ще регистрира възникнала опасност. Системата ще осигури постоянен мониторинг на горите и горските територии в близост, а това ще позволи предпазването им от опустошителни пожари. Искането за поставянето на съоръжението е на директора на Природен парк „Русенски Лом“ Иван Гройчев. Дирекцията ще монтира преместваемия обект върху общински имот с площ 20 дка в местността Черковището, който с решение на общинския съвет в Иваново ще бъде предоставен за безвъзмездно управление.