Безработицата в 19 страни от еврозоната през август е намаляла до 8,1% от 8,2% през юли. Това показват данните на Евростат. Нивото на безработица обнови минимума от ноември 2008 г. Динамиката на показателя съвпадна с прогнозите на анализаторите.

В Европейския съюз безработицата остана на ниво от 6,8%. Този показател е най-ниският от април 2008 г.

В 28 страни от ЕС през август е имало 16,657 милиона души без работа. От тях 13,220 милиона са в страните от еврозоната.

В сравнение с предходния месец броят на безработните се е свил със 114 хиляди в ЕС и със 102 хиляди в еврозоната. В сравнения с август 2017 г. броят на хората без работа е намалял с 1,921 милиона в ЕС и с 1,419 милиона в еврозоната.

Сред държавите от Евросъюза с най-ниска безработица през август 2018 г. са Чехия /2,5%/, Германия и Полша /3,4%/, а с най-висока – Гърция /19,1%/ и Испания /15,2%/

В сравнение с август 2017 г. нивото на безработица е намаляло във всички страни от ЕС. Най-голямо снижаване на годишна база е регистрирано в Кипър /от 10,5% на 7,5%/, в Хърватия /от 10,9% на 8,5%/, Гърция /от 21,3% на 19,1%/, Португалия /от 8,8% на 6,8%/.

Във Франция безработицата остава 9,3%, а в Италия – 9,7%. За сравнение през август безработните в САЩ са били 3,9%.