Нов център за професионална грижа на хора с тежки увреждания ще предлага подкрепа на 30 нуждаещи се и техните семейства. Той ще е разположен на първия и сутеренен етаж в сградата на закрития Дом за медико-социални грижи за деца на улица „Никола Вапцаров“ 20. Ще бъде осигурен екип специалисти, които ще предлагат  иновативни услуги от различен тип - почасови, мобилни, дневна и заместваща грижа с 24-часово обгрижване.
Центърът е финансиран с 1 милион лева, които са по проект на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, а вчера кметът Пламен Стоилов подписа договора. Проектът ще се изпълнява 27 месеца, като е предвидено да се купи специализирана линейка, както и автомобил за извършване на мобилни услуги по домовете на потребителите. 
Русе е една от шестте общини, в които ще бъдат създадени иновативни центрове за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства.