Русенски проект е отличен сред шестте най-атрактивни и оригинални трансгранични проекти на ЕС и се състезава за наградата с гласовете от социалните медии. Проектът ROBG-9 ARCHIVE - „Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния“ , финансиран по програма Interreg V-A Румъния-България, с водещ партньор Русенски университет „Ангел Кънчев“ ще бъде представен на 10 октомври в Брюксел по време на Европейската седмица на регионите и градовете в рамките на инициативата Interreg Talks: 6 projects, 1 slam, организирана от програма INTERACT.

Eдинственият проект с българско участие се състезава в надпреварата с гласовете от социалните медии. Гласуването се осъществява до края на м. септември директно на фейсбук страницата на програма INTERACT. Желаещите да подкрепят проекта трябва да харесат видеоклипа на проекта тук. Конкуренти с ROBG-9 ARCHIVE са проекти с множество партньори от държави като Италия, Гърция, Хърватска, Португалия, Испания, Великобритания и др.

Проектът ROBG-9 ARCHIVE използва съвременни информационни и комуникационни технологии за дигитализация, визуализация, популяризация и съхранение на древноримското културно и историческо наследство от долната част на Римския Лимес. В рамките на проекта са дигитализирани 16 римски крепости от трансграничния регион между Румъния и България, създадени са една интерактивна платформа и две приложения за мобилни устройства - RomanForts (за iOS и Android). Подготвени са две изложби с 3D принтирани модели на артефакти и крепости, които са достъпни в историческите музеи на Русе и Констанца. Повече информация за проекта можете да намерите на уебсайта или на фейсбук страницата на проекта.

Ако желаете, подкрепете проект ROBG-9 ARCHIVE в гласуването с гласовете от социалните медии тук.