Между 1 и 2 милиарда лева годишно се губят от осигурителни вноски, които не се внасят, показват оценки на КНСБ. По данни на синдиката, неформалната икономика у нас е около 30 процента, плюс-минус 2-3%. В България сивата икономика се мери по специфичен индекс, изработен от АИКБ, а КНСБ е партньор. 
Недекларирания труд или недекларираната заетост по данни на Международната организация на труда (МОТ) е някъде около 16 процента. Това каза лидерът на КНСБ Пламен Димитров на конференция "Неформална икономика и недеклариран труд - международни, европейски, национални измерения и добри практики", организирана от синдиката.
На европейско ниво се говори за борба с недекларирания труд, а на глобално ниво - за формализиране на неформалната икономика, като при формализирането има и стимули, и санкции, докато при другия подход повече санкции.