Особеностите на българското данъчно законодателство явно се оказват непосилни за поне една трета от регистрираните в Русенско земеделски производители. Както НАП-Русе съобщи преди десетина дни, 930 стопани от областта са допуснали пропуски в подаването на годишните си данъчни декларации, като най-честата грешка е недекларирането на субсидии. След експертна среща между служители на приходната агенция, Държавен фонд "Земеделие" - Русе и на Областна дирекция "Земеделие" става ясно, че недекларираните приходи са за над 630 хил. лева. Това са доходи на 247 физически лица, получили субсидии, но изобщо неподали годишна данъчна декларация за облагане на доходите си. Недекларираните приходи вероятно са много повече, тъй като това е само една от трите групи нарушители. 482 земеделци са обявили получените субсидии, но не са декларирали останалите приходи от своята дейност. Третата група стопани пък са декларирали приходи, по-малки от получените субсидии.
На всички 930 нарушители през 2017 година са били изплатени суми от Държавен фонд "Земеделие" по линия на директните плащания, Програма за развитие на селските райони, Селскостопански пазарни механизми, Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", Инвестиционни схеми за подпомагане - "Държавни помощи под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство" и краткосрочни схеми за подпомагане - държавни помощи.
Сега трите институции са се разбрали да координират усилията си, така че всички нарушители да успеят да подадат коригиращи декларации преди крайния срок - 1 октомври.
Защо обаче се налага тази кампания? Облагането на земеделските субсидии не е новост, а се прилага от момента на присъединяването ни към ЕС, тоест вече десет години. Според българското данъчно законодателство, върху субсидиите не се дължат осигурителни вноски, но данък върху доходите на физическите лица или едноличните търговци се дължи за всеки вид субсидия. Какъв е смисълът държавата с едната ръка да дава, а с другата да взема обратно 10%, е отделен въпрос, но такъв е законът. И земеделците би трябвало прекрасно да го знаят. Откъде изведнъж се появиха толкова нарушения? Оказва се, отговорът е прост - тази година за пръв път в НАП са получени данните от Държавен фонд "Земеделие" в техния обобщен вид. И данъчните имат възможност да сверят числата. След което се оказва, че 30-40% от земеделците са решили да спестят в декларациите си по някоя и друга хилядарка. А един от 10 изобщо не подава декларация. Което ни води до логичния въпрос - доколко редовно са декларирани доходите през всичките тия години, преди ДФ "Земеделие" и НАП да съгласуват данните си?