Изборът на фирма, която да се заеме с пътното поддържане на 496 км републикански пътища в Русенска област за следващите пет години, ще се забави заради жалба в Комисията за защита на конкуренцията /КЗК/. Обявената през юни процедура включва петте области в Северен централен район, но преди броени дни е спряна заради жалба, подадена от ямболската "Ика-2М" ЕООД на 70-годишния дядо Иван Митев. Фирмата е регистрирана през юли миналата година с 500 лева капитал и предметът й на дейност е насочен към търговията, без да се споменава нито дума за строителство, ако не броим дежурното във всяка регистрация „както и всяка друга дейност не забранена от закона или за която не се изисква специален разрешителен режим“. Освен това „Ика-2М“ не отговаря на изискванията в обявените обществени поръчки и няма капацитет да изпълнява дейностите, които се опитва да спре. От Пътната агенция изискват кандидатите да имат опит в поддържането на поне 250 км пътища през последните 5 години, а такъв ямболската фирма няма.
15 120 000 лева е прогнозната сума за пътните ремонти - превантивно, текущо и зимно поддържане, както и дейностите при аварийни ситуации в Русенска област. Митев обаче, а може би тези, които се крият зад него, се цели много по-високо. Обжалвани са всички поръчки за пътно поддържане в страната, което е бизнес за над 330 милиона лева. Във всички случаи бизнесменът ветеран обжалва разясненията на шефа на Пътната агенция по отправени запитвания и иска процедурите да бъдат спрени. 
Досега поддържането на републиканската инфраструктура в областта беше в ръцете на обединение „Пътно поддържане Русе 2014“, чийто договорът изтича в края на ноември. Ако от Пътната агенция не успеят да проведат навреме процедурите - а трябва да стане поредица от административни чудеса, за да успеят - вероятно ще бъдат принудени да възлагат допълнителни дейности с анекси.
Срокът за получаване на оферти по поръчката за поддържането на пътищата в Северен централен район беше удължаван два пъти, но след постъпилите жалби дори не се стигна до отваряне на офертите на кандидатите. Към момента всички действия по процедурата спират, докато няма решение по жалбата от КЗК.