Остават 2 седмици, в които могат да се подават коригиращи декларации за обявените доходи през изминалата 2017 г., напомниха вчера от НАП-Русе. Граждани и фирми имат правото при установяване на грешки в подадените вече документи да изпратят коригираща декларация в агенцията в срок до 30 септември. Такива грешки приходната агенция вече намери на над 900 земеделски производители от региона, не начислили данък върху получените субсидии за 2017 г.
На корекции в законовия срок имат право 18 442 физически лица и 14 937 фирми от Русенско. За задължените търговци е важно да знаят, че коригиращи декларации не се изискват, ако се налага поправка само на Годишния отчет за дейността /ГОД/. Юридическите и физическите лица имат възможност по тяхно искане да подадат в Централното управление на Националния статистически институт заявление за корекция на ГОД само веднъж в срок също до 30 септември. В тези случаи няма необходимост да посещават офиса на НАП, защото нямат отношения  с приходната агенция. 
Тази година крайният срок за подаване на коригиращите декларации в НАП е 1 октомври, понеже законовият срок 30 септември е в почивен ден. Офисът на НАП в Русе препоръчва на клиентите си да изпращат декларациите си по електронен път - с персонален идентификационен код или с квалифициран електронен подпис.