За печално известния наклонен и потъващ блок „Русия“, който крие реален риск за обитателите си, най-сетне има светлина в тунела. Регионалното министерство отпусна средства за проучвателни и проектни дейности за дългоочкаваното конструктивно укрепване на проблемната сграда срещу автогарата и земната основа около нея. Те ще бъдат възложени и изпълнени в най-кратки срокове, за да се избегне възникването на рискове и аварийни ситуации за живеещите там. Строеният през 1968 година 12-етажен блок „Русия“ започва да пропада след силното земетресение във Вранча на 4 март 1977 година и в момента в горната си част има отклонение от 79 сантиметра. По земната основа на сградата има много неравномерни слягания, които са причинили значителни повреди по фугите, а също пукнатини и деформации по носещата конструкция на сградата. Бетоновото покритие на покривните елементи е почти напълно разрушено и носещата армировка е силно корозирала, а това създава потенциален риск за безопасността на обитателите в сградата. 
В тази връзка община Русе пусна обществена поръчка за избор на фирма, която да изготви инвестиционен работен проект за укрепване на блок „Русия“. За да не се застрашава животът и здравето на живеещите в сградата обаче, се налага да бъдат съкратени сроковете за получаване на офертите. Кои фирми са подали предложения ще стане ясно на 23 октомври. А иначе срокът за извършване на проучвателните и проектни дейности е между два и четири месеца. Проектантите трябва да предложат актуални конструктивни решения и строителни технологии, които да са в комбинация с висококачествени съвременни материали. За изготвянето на проекта за укрепването на сградата и земната основа около нея министерството отпусна 108 000 лева.