Външната търговия с български храни и живи животни през тази година е много успешна и оказва силна подкрепа за търговския баланс на страната. Това показват нови данни на Националния статистически институт. 
През първите шест месеца на годината износът на храни и живи животни от България е на стойност 2,557 млрд. лв. при ръст от 21% спрямо миналогодишното постижение от 2,120 млрд. лв. В същото време вносът на храни и живи животни у нас спада на годишна база с 2% - от 2,303 млрд. лв. на 2,256 млрд. лв. Така търговското салдо за България в сектора „Храни и живи животни“ вече е положително.
Износът надхвърля вноса през шестмесечието с 301 млн. лв., докато преди година салдото е било отрицателно в размер на 183 млн. лв. Това означава, че страната се е превърнала в нетен износител на селскостопански стоки от тази категория.