България е с втората най-висока инфлация в рамките на Европейския съюз след тази, която е отчетена в Румъния, става ясно от последните данни на Евростат. Най-високата годишна инфлация през август е измерена в Румъния - 4,7%, България - 3,7%, Естония - 3,5% и Унгария - 3,4%. Най-ниските нива са измерени в Дания - 0,8%, Ирландия и Гърция - с по 0,9%.
По отношение на България годишната инфлация от 3,7% през август се ускорява от регистрираните 3,6% през юли. Основен принос имат увеличените цени на тока, газта и топлоенергията. За сравнение през август 2017 г. годишната инфлация у нас е била едва 0,7%. 
В Европейския съюз годишната инфлация достигна 2,1% през август, докато месец по-рано беше 2,2%. По същото време миналата година пък инфлацията в ЕС е била 1,7%. Ситуацията в еврозоната е подобна - годишната инфлация през август достигна 2%, забавяйки се леко спрямо отчетените 2,1% през юли. Година по-рано инфлацията е била 1,5%.