Новата кейова стена, която ще бъде построена под хотел "Рига", ще е с дължина приблизително 480 метра, като в най-широката си част ще навлиза около 30 метра навътре в Дунав. Наред с това ще се възстанови дейността на три корабни места, които са предвидени по парцеларния план на пристанището, но никога не са функционирали. Основната цел е да се осигури целогодишна възможност за акостиране на пътнически кораби на тези корабни места при различни водни стоежи. Това обясни зам.-кметът Димитър Наков, който вчера плисна менче с вода за успех и с това беше дадено началото на същинските строителни дейности. 
До момента в този район нямаше възможност целогодишно да пристават плавателни съдове заради разположената скалната тераса, позната като Конския плаж, посочи Наков. 
Нашата идея е да дадем възможност по цялото протежение на пристанищната зона да пристават плавателни съдове и най-вече туристическите круизни кораби. Така ще имаме целогодишно възможност за работа на тези три корабни места, които ще бъдат оборудвани с електрическа и ВиК инсталации. Надявам се по този начин да осигурим много повече възможности за все повече пътнически круизни кораби, които да пристават в Русе. Това носи само плюсове за града, а и е атракция, каза още Наков. 
Достъпът до корабните места за гражданите и гостите на града ще бъде свободен, като е предвидена крайбрежна алея за разходки. Допълнително ще бъде изграден и лиман за малки плавателни съдове, който ще намери своите привърженици в града. На него ще могат да пристават лодки, яхти за краткосрочно пребиваване в града. 
Това е нещо, което не е имало в пристанището на Русе, и смятам, че ще намери своето място в развитието на града и своите почитатели, допълни зам.-кметът. 
Строителните дейности са част от проекта по програмата за трансгранично сътрудничество между България и Румъния, който е на обща стойност 7 350 000 евро, от които 4 600 000 евро са за община Русе, а останалите за община Гюргево. Изпълнението му трябва да приключи до края на 2019 година.