В качеството ми на председател на Държавната агенция за закрила на детето Ви поздравявам с откриването на новата учебна 2018/2019 година. Днес е денят, в който всички ние, малки и големи – деца, ученици, родители и учители – се прекланяме пред духовните и нравствени устои на българщината, в лицето на Училището, като институция и пред личността и дейността на българския учител. Това се казва в обръщение към директори, учители, родители и ученици на д-р Елеонора Лилова, председател на ДАЗД.

В трудности и неволи, в недоимък и лишения, учителите с упорство и перо са доказвали ден след ден през годините, че силата на знанието е крайъгълен камък за просперитета и развитието на родината ни. Именно образованието е един от незаменимите фактори, които безусловно съхраняват българщината по нашите земи и в най–нерадостните времена от славната българска история, добавя Лилова.

Уважаеми учители,

Вярвам в силата на професионализма Ви и несломимия Ви съзидателен дух! Вие сте тези, които работите в най-добрия интерес на детето. Именно на Вас се пада честта да уважавате уникалността на всяко дете, да осигурявате равни възможности за всички поверени Ви ученици, да стимулирате социалното, емоционалното, физиологичното и психичното им развитие, да подкрепяте правото им на свободно изразяване на мнение, да бъдете застъпници на детето и семейството в общността и обществото, както и да подкрепяте родителите в процеса на отглеждане и възпитание на техните деца. Нека благоденствието на Вашите ученици бъде най-ценният дар за труда Ви! Продължавайте да поддържате висок стандарт на професионално поведение, като постоянно обогатявам знанията и уменията си!, подчертава Лилова.

Тя се обръща и към децата, като заявява, че образованието е важно за тяхното бъдеще, защото то е определящо и за бъдещето на нашата страна. „Това, което сте научили в училище днес ще определи какви ще са предизвикателствата и как ще се справяме с тях утре. Пожелавам Ви всяка Ваша мисъл и действие да бъдат отправени в една единствена посока – доброто. А най-лесният начин да вършите добро е да учите редовно уроците си, да не отсъствате без причина от час, да помагате на приятел в нужда, да уважавате учителите и родителите си. Вярвайте на своите учители, защото те са личностите, които ще Ви помогнат да станете не само по-образовани, но и по-добри и успешни граждани на България и Европа!

На Вас, уважаеми родители, пожелавам да се грижите за децата си, да бъдете близо да тях и да ги дарявате с любов, за да сбъдват мечтите си и да се справят с предизвикателствата на живота.

С началото на учебната година стартира и Националната кампания на Държавната агенция за закрила на детето „Живот без насилие за всички деца“, чието мото е „#ДЕЙСТВАЙ!“ (хаштаг „ДЕЙСТВАЙ!“). Тя е в изпълнение на Националната програма за закрила на детето 2018 година, одобрена от Министерски съвет. Реализира се в партньорство с Министерство на образованието и науката, Синдиката на българските учители, Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“, Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в системата на образованието в Република България.

Вярвам, че чрез нея заедно ще създадем позитивна среда и ще подкрепим децата да станат по-активни, толерантни, добри и в същото време непримирими към насилието във всичките му форми в своето ежедневие. Честит празник и на добър час!”, завършва обръщението на председателя на ДАЗД.