866 декара ниви от Държавния поземлен фонд ще бъдат предложени за отдаване под наем за период от пет години на втория за годината търг, обявен от Областна дирекция "Земеделие". Две трети от свободните парцели са съсредоточени в община Иваново - 585 дка. В землищата на Ветово ненаети са останали 197 дка. В останалите количества предложените терени са в символичен размер, тъй като почти всички бяха наети още в първия кръг.
За създаване и отглеждане на трайни насаждения се предлагат 95,6 дка.
Земеделците от областта могат да подават оферти до 17 часа на 26 септември. В същия срок трябва да се внесе и депозитът за участие в търга в размер на 20% от началната тръжна цена за отглеждане на едногодишни култури и 10 лв./дка за крайните насаждения. Офертите ще се отварят на 27 септември в сградата на ОД "Земеделие" в присъствието на кандидатите.
На първия търг през август държавата предложи 8775 декара земя, а оферти подадоха 76 земеделски производители от областта. Най-високата оферта бе 135 лева/декар, предложена за терен в землището на Стамболово. Рекордното предложение може да се приеме само като демонстрация на мускули, тъй като бе за парцел от 5 дка, за които земеделецът ще брои 675 лева - скромна сума за почти всеки арендатор.
Очаквано най-щедри бяха офертите за най-плодородните земи в Сливополско, където нямаше предложения под 70 лева. За терените в Борово производителите предлагаха между 56 и 75 лева, за Бяла - между 67 и 83 лева, Ветово - 66-120 лева, Две могили - 66-71 лева, Русе - 62-103 лева.