Общината ще продаде чрез публичен търг офисът до ресторант "Рила" по ул. "Борисова" 49. Помещението е с площ 46 км.м и се ползва за личен офис, а наемателят е заявил инвестиционен интерес. Началната тръжна цена за имота, който е на партерния етаж на жилищната сграда, е 90 000 лева. Желаещите да участват в търга трябва да внесат депозит 10 000 лева, а стъпката на наддаване ще е 5000 лв. Предстои общинските съветници да гласуват предложението на кмета Пламен Стоилов за приватизацията чрез търг на общинския имот.