Общината отново ще обяви за продажба бившето магазинче на алея "Бели брези" в квартал "Здравец", след като на предходните два търга през април и май не се явиха кандидати. Този път за едноетажната сграда с площ 80 кв.м е постъпило инвестиционно намерение. В тази връзка предстои да се проведе нов публичен търг с явно наддаване, като началната тръжна цена за имота е 60 000 лева. Желаещите да участват трябва да внесат депозит в размер на 10 000 лева, а стъпката на наддаване ще е 5000 лв.