Доказало ефективността си там, където се практикува, но все още непознато у нас видеоконсултиране въвеждат лечебни заведения "Медика" съвместно със софийската фирма "Найкомс" в общините Две могили, Ценово и Ветово. Връзката се осъществява чрез специално разработената платформа "Медкеър", а чрез нея пациентите от трите общини ще могат да разчитат на специалисти от групата здравни заведения "Медика", включително и на тези от МЦ "Медика Експерт" в Нареченски бани.
Засега подобно видеоконсултиране в страната се прави за първи път в Русе, а по света това се осъществява само в няколко държави, каза управителят на „Найкомс“ Иван Йосифов.
Огромен информационен поток върви в интернет, но той не се използва реално за здравето на хората, в малките населени места няма специалисти и застаряващото население няма възможност да получи навреме здравна консултация, а пътуването е свързано с пари, които много от тях нямат, посочи собственикът на лечебни заведения „Медика“ доц.д-р Кирил Панайотов. 
Онлайн платформата ще позволи на над 20 000 души да се свързват със специалисти, без да се налага да пътуват до Русе. Устройствата са инсталирани в бившата поликлиника в Две могили, в кметството във Ветово и в пенсионерския клуб в Ценово. Навсякъде има обучени асистенти за работа с тях. Терминалът в „Медика“ е в спешния кабинет на УМБАЛ „Медика“, откъдето дежурни лекари ще осъществяват консултациите. Ако пациентът иска консулт със специалист, който не е на смяна в спешния кабинет, съответният лекар ще бъде извикан, за да разговаря с болния, обясни д-р Кристиян Иванов.
Видеовръзката е с пъти по-ценна от разговора по телефон, защото така специалистите могат да виждат пациентите си и да ги диагностицират не само по даваните от тях сведения. При нужда от лечение в болница болните ще бъдат викани в съответните отделения, посочи инвазивният кардиолог, който  демонстрира как действа системата във видеопрегледи с хора от Две могили и Ценово.
Кметът на Две могили Божидар Борисов, зам.-кметът на Ценово Ваня Игнатова и здравният медиатор на Ветово Сема Селиман бяха единодушни, че видеоконсултациите са много полезна възможност за бедното и застаряващото население.
Услугата ще бъде безплатна за потребителите до 31 декември, след това ще се направи разчет какво ще плаща пациентът, като сумата ще бъде най-добрата за него. До 1 ноември има възможност за безплатно включване в проекта и на още желаещи общини, подчерта д-р Кирил Панайотов.