Осем фирми от Русенска област фигурират в 20-ото издание на класацията Топ 100, която традиционно се изготвя от Българската търговско-промишлена палата. Най-успешните компании се определят въз основа на обективни критерии, с данни от подадените от търговските дружества финансови отчети. В тазгодишното издание се конкурират над 6500 фирми от реалния сектор, които произвеждат 83.22% от БВП на страната за 2017 г. 
В класацията на най-бързо растящите фирми, подредени по изменението на нетните приходи от продажби през 2017-а спрямо 2016 г. на десето място е строителната "Роан 90", постигнала ръст от 169%. Друго дружество от същия сектор - "Проммонт" ООД, е на 33-а позиция с увеличение на продажбите със 108%. 
Сред най-рентабилните фирми, класирани по възвръщаемост на капитала, на 71-о място е "Еконт Експрес" със 75,20% възвръщаемост, а на следващото 72-о място е "Дани 93 Русе", занимаваща се с търговия. Текстилната "Венто" е на 79-а позиция. 
"Венто" фигурира в още една класация Топ 100 - за рентабилност на продажбите. Фирмата заема 47-о място с печалба от 35,51 лева на всеки 100 лева продажби. Търговското дружество "Нено 1986" ЕООД е на 64-о място.
Сред фирмите с най-голямо увеличение на печалбата спрямо 2016 г. е "Ринко Интериор" с ръст от 452%. 
В класацията на фирмите с максимални приходи в Северен централен район за поредна година N1 е "Астра Биоплант" /Сливо поле/. Свързаният с "Булмаркет ДМ" производител на биодизел отчита за 2017 г. впечатляващите приходи от 1,06 млрд. лева.
Близо 90% среден ръст на приходите, 1.1 млн. лв. средна печалба постигат първите 100 най-бързо растящи компании у нас, показва класирането на БТПП. Сред фирмите с най-голяма динамика в оборотите на първо място е търговията - дял от 39% в първата стотица. На второ място излиза секторът на услугите с 23%. На трето място е строителството с 14%. 
От промишлеността най-застъпени сред първите 100 фирми по изменение на приходите от продажби са хранително-вкусовата, химическата и текстилната. Това са традиционно добре развити сектори у нас, с добри конкурентни позиции спрямо чуждестранните фирми, разчитащи както на износа, така и на вътрешния пазар.
Големите регионални различия продължават - първите 10 фирми от Югозападния регион, класирани от приходи от продажби, правят 10 пъти повече обороти от 10-те най-големи фирми в Северозападна България. На второ място като регион по общ размер на приходите от продажби на 10-те най-големи фирми е Северният централен. Класирани са фирми от различни индустрии - производство на биодизел, на храни, на санитарна керамика и др. На трето място по реализирани обеми от първите 10 фирми е Южен централен регион - главно под влияние на добивната индустрия,  металургията и производството на машини и уреди.
Печалбите на фирмите се увеличават значително през 2017, спрямо 2016 г. Приходите от продажби също растат, но печалбите са с по-високи темпове. Причините за това са различни - увеличаване на пазарния дял, намаляване на разходите, а също така изсветляване на икономиката. Очакванията за следващата година са умерено-позитивни, от наблюденията на бизнеса през последните години, посочват от БТПП.