Кражби на елементи от електроразпределителната мрежа, които предизвикват прекъсвания и повишена аварийност, са една от основните причини за прекъсванията на тока в района на Мартен. Рехабилитацията на мрежата ниско напрежение вече е започнала, до края на месеца ще стартира и изграждането на нова възлова подстанция, което ще позволи да се заобиколят локалните електропроводи. Това обясниха от "Енерго-Про" в отговор на запитване от "Утро", след като жители на града ни сигнализираха за системно спиране на тока, който примигвал едва ли не всеки пет минути и от токовите удари изгорели множество електроуреди. Над 300 жители на града излязоха на протест в понеделник вечерта и блокираха главния път между Русе и Силистра. 
През последните месеци "Електроразпределение Север" извърши редица дейности по електроразпределителната мрежа, захранваща с електричество град Мартен. Специалисти на дружеството проведоха обходи, подмениха елементи от електрическите съоръжения, извършиха регулярното годишно почистване на клоните в близост до въздушните електропроводи. През септември ще се извърши планова профилактика на мрежата ниско напрежение в града, като част от съществуващите проводници ще бъдат заменени с въздушни от усукан тип, които са много по-устойчиви на атмосферни смущения и влияние от клоните на дървета, обясняват от "Енерго-Про".
Специалистите на "Електроразпределение Север" са установили, че една от основните причини за прекъсванията в района на Мартен са кражби на елементи от електроразпределителната мрежа, които предизвикват прекъсвания и повишена аварийност на електроснабдяването. Установяването на липси по електропроводите от специалисти на дружеството в случаите на кражба също е свързано с оперативни превключвания за осигуряване на резервно захранване на жителите, докато трае ремонтът на компрометираните съоръжения. За всички планирани прекъсвания на електрозахранването жителите на града са уведомени предварително на интернет страницата на "ЕРП Север".
Друга част от прекъсванията се дължи на повреди в чужди съоръжения, които би трябвало да се обслужват от техните собственици. "ЕРП Север" издава предписания до собствениците за задължителна профилактика на тези обекти, до които дружеството няма достъп. 
С цел минимизиране на смущенията в електрозахранването на града, "ЕРП Север" планира да започне изграждането на възлова станция "Изток" в местността Слатина до края на септември тази година, като завършването е планирано през ноември. Изграждането на възловата станция ще позволи да се заобиколят локалните електропроводи, които са обект на постоянни кражби на метал. Рехабилитацията на електроразпределителната мрежа ниско напрежение в Мартен започна вчера. Заедно с останалите дейности по електрическите съоръжения инвестициите на "ЕРП Север" в града за периода 2017-2018 г. ще възлязат на повече от 440 000 лева, казват от "Енерго-Про".