Стартира шестото издание на традиционните вече Годишни награди на община Русе в сферата на туризма "Дунавски Лимес" за 2018 година. Участниците са разпределени в три различни категории - "Любимо заведение", "Най-оригинален туристически продукт за град Русе" и "Места за настаняване от класове А и Б" според Закона за туризма.
 Категориите "Любимо заведение" и "Най-оригинален туристически продукт" ще бъдат оценявани пряко от жителите и гостите на Русе чрез нарочна онлайн анкета, поместена в сайта на общината. Гласуването започва днес на интернет страницата http://ruse-bg.eu/vote/ и ще приключи на 16 ноември.
Отличените места за настаняване ще бъдат избрани на база официална справка на община Русе за внесения туристически данък и заетостта в съотношение с легловата база за периода от една календарна година.
Право на участие в конкурса имат всички места за настаняване, заведения за хранене и развлечение, сдружения и институции провеждащи събития свързани с туризма и туристически агенции и туроператорски фирми опериращи на територията на Русе и включените в общината села.