Акт на бракониер, нарушил нормите на акона за лова и опазване на дивеча, е наложен през август от служителите на Държавно ловно стопанство "Дунав", съобщи Северноцентралното държавно предприятие, под чиято шапка е русенското дружество. Задържано е и моторното превозно средство.
Общо 65 нарушения в горски територии са разкрили през август служителите на Северноцентралното държавно предприятие и териториалните му поделения в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Всички останали са по Закона за горите. Съставени са съответен брой актове, които са придвижени по компетентност за налагане на наказания.
Други 22 нарушения са били констатирани през месеца, но към момента са с неизвестен извършител. Общо 126,31 кубически метра дървесина са били обект на неправомерно посегателство на територията на петте области.
През август са задържани 11 каруци на нарушители и три моторни превозни средства.
Общият брой на извършените за периода проверки е 2723. В това число са инспекции на 857 обекта за дърводобив и 964 превозни средства. Проверени са също 606 ловци и 296 други физически лица.