Двата нови винени сорта грозде - Мискет Викинг и Кристален, бяха в центъра на презентациите по време на вчерашния Ден на лозата, проведен в Института по земеделие и семезнание "Образцов чифлик". Те се разработват от Галина Дякова и Ралица Минчева от далечната 1996 г. и след тригодишен период на изпитване Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, са признати тази пролет. Двата сорта са с повишена зимоустойчивост и се очаква да предложат нови възможности за лозарите от региона, където студовете през зимата не са изключение и често нанасят тежки поражения.
И двата сорта изискват ограничено третиране срещу мана и брашнеста мана, само при наличие на много висока почвена и въздушна влажност. При силни повреди от екстремни студове под минус 18-20 градуса, проявяват добра възстановителна способност.
 Очаква се лозички от новите сортове да се предлагат масово на пазара най-рано след две години, съобщи за "Утро" директорът на ИЗС доц.Галина Дякова. 
Мискет Викинг е създаден чрез хибридизация на сортовете Наслада и Шардоне. Гроздът е средно голям (16-17 cм). В консумативна зрялост гроздето съдържа 22.55% захари и 9.01 g/l титруеми киселини. Характерно за хибрида е доброто съотношение на глюкоза и фруктоза с преобладаване на фруктозата, което говори за добра зрялост на гроздето. Не се рони и това го прави много по-лесен за транспортиране, като пък е подходящо за производство на бели висококачествени вина.
Сортът Кристален e създаден чрез хибридизация на сортовете Памид Русе1 и Кайлъшки мискет. Той е  ранозреещ, със силен растеж и добра продуктивност. Дължината на вегетационния период от напъпването до физиологичната зрялост на гроздето е около 150 дни. Консумативната зрялост на гроздето в района на Русе настъпва около 5 септември.
Гроздето е с изразен плодов и мискетов аромат, приятна свежест и е подходящо за производство на бели висококачествени вина, плътни и с добра хармония между алкохол, захари и титруеми киселини и за производство на високоалкохолни напитки.
ИЗС "Образцов чифлик" има дългогодишни традиции в създаването на елитни сортове лозя, за което помагат и екстремалните за района на Русе климатични условия. С редуващите се студена зима, ранно затопляне през пролетта и последващи засушавания със суховеи и високи температури разработваните сортове стават изключително устойчиви. Най-известен русенски сорт е може би разработеният от професор Иван Тодоров Велика, чието зърно е дълго към 4 см. На успех се радват и безсеменните Тангра и Зорница. Вторият от тях бе отличен с медал на Четвъртото национално изложение "Изобретения, технологии и иновации", организирано от Съюза на изобретателите в България.