Мобилен пункт за събиране на опасни отпадъци от домакинствата в Русе ще работи на 19 и 20 септември на ул. "Шипка" 33. Гражданите, които искат да се освободят от натрупаните в домовете им опасни отпадъци, могат да го направят от 10 до 16 часа. В събирателния пункт безплатно ще се приемат живачни термометри и уреди, съдържащи живак, лекарства с изтекъл срок на годност, лакове, бояджийски материали, домакински препарати, дезинфектанти и химикали, замърсени опаковки. Целта на кампанията на общината е русенци да бъдат улеснени, а околната среда да бъде защитена от вредното влияние на тези отпадъци.