Ръст на заключилите с присъди дела и на осъдените престъпници е регистриран в Русе през миналата година. Най-често наказваните отново са крадци или обърнали по няколко чашки шофьори. Това показват данните на Териториалното статистическо бюро. 
През 2017 г. с осъдителна присъда са приключили делата за 932 извършени престъпления - с 34.7% повече отколкото през предходната година. Броят на осъдените е 890 и се увеличава с 25.5%. Една трета отнасят наказания за посегателства върху собствеността. 247 са осъдени за пътно-транспортни нарушения, от тях 152 човека за концентрация на алкохол над 1.2 промила.
За извършени престъпления против дейността на държавните органи, обществените организации и лица, изпълняващи публични функции, са осъдени общо 123 лица при 83 за предходната година. 92 от тях са за незаконно преминаване през границата.
На 800 осъдени е наложено ефективно наказание "лишаване от свобода". 74 души са получили пробация, а трима само - обществено порицание. На 13 са наложени глоби. 
През 2017 г. коефициентът на криминална активност (осъдените лица на 100 хил. души от средногодишното наказателноотговорно население - на 14 и повече навършени години в областта) e 453 при 358 през 2016 година. 
5.7% от осъдените са непълнолетни.