Фермерите, които искат да ползват държавна помощ за акциза на горивата, трябва да подават заявленията си в общинските земеделски служби до 21 септември. Помощта, предвидена в бюджета за тази година, е 84 млн. лв. Тя се полага само на регистрирани земеделски стопани - за горива, използвани през 2017 г.
Всички заявления трябва да бъдат придружени с копия на фактурите за закупено гориво. На сайта на МЗХГ са публикувани инструкции за попълване на заявленията, като е добре фермерите преди подаването им да обърнат внимание на най-често допусканите грешки, за да ги избегнат, съветват от ведомството. Ставката на литър ще бъде определена на по-късен етап, след подаване на всички документи. 
Миналата година на фермерите бяха изплатени по 0,40 лева за литър газьол. Купуването му се доказва с фактури, които трябва да се съхраняват от земеделските стопани в срок 10 години.