Не е открито замърсяване по бреговата ивица на река Дунав, нито пък мазни петна във водата. Това стана ясно след проверката на експерти от екоинспекцията, които извършиха огледи на три участъка - в района на Дунавска индустриална зона „Тегра“ /бившият КТМ/, Мартен и Ряхово. При обходите съдействие оказаха представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“, регионалната лаборатория на Изпълнителната агенция по околна среда и „Морска администрация“.
Повод за съвместните проверки станаха два сигнала за замърсяване на река Дунав. Експертите са огледали и мястото, където се зауства канализационния колектор с производствените отпадъчни води от предприятията в индустриалната зона, но там също не са установени замърсявания и миризми.
Взети са водни проби от изхода на пречиствателните станции на две инсталации от площадката на бившия КТМ. Резултатите се очакват до две седмици.