Общинският съвет ще обсъди и гласува промените в наредбите за прием на деца в детските ясли, градини и подготвителни групи в общинските училища на сесията през септември. Двете нови предложения, които общината подготви, са с по-точни правила за записване, отписване и преместване на децата в детските заведения. Сред по-важните промени е, че изборът на желание за учебно заведение ще носи допълнителни точки. Друга новост е, че родителите ще трябва да подават заявление за кандидатстване в детска градина всяка година. Въвеждат се и някои промени, свързани с новите нормативни изисквания за събирането и съхраняването на личните данни.