Общинските съветници да бъдат лишени от половин заплата, ако не стоят до края на сесията. Това предложение на съветници от различни групи, за което „Утро“ вече писа, предстои да бъде обсъдено на идната сесия. Целта е да се подобри дисциплината в общинския съвет и да се въведе по-стриктен ред по отношение на присъствието на съветниците до края на заседанията. Целта е да не се отнема чрез проваляне на кворума възможността на гражданите да правят изказвания и да отправят питания като част от механизмите за публичен контрол над властта. 
В тази връзка се предлага да има два присъствени списъка, като избраниците трябва да се подписват в началото и в края на сесията. Ако не го направят, вместо сегашните 20% от брутната заплата на председателя на общинския съвет или около 380 лева, ще получават 10% или около 190 лв.