Социално предприятие за полагане на грижи за тежко болни русенци с онкологични диагнози по домовете им се създава в сградата на отделението по палиативни грижи към Комплексния онкологичен център по проект на Министерството на труда и социалната политика, съобщи управителят на лечебното заведение д-р Камен Кожухаров. 
Предприятието ще обслужва онкопациенти с трудно самостоятелно придвижване, нa които е необходима чужда помощ. По домовете на болните ще се правят различни манипулации като поставяне на инжекции, превръзки на получените от залежаване декубитални рани и други. Предстои да се закупят антидекубитални дющеци, превързочни материали, апарати за ентерално хранене /чрез сонда/, системи, инжекционни разтвори и други.
Колегите лични лекари също правят визитации по домовете на някои от пациентите за мерене на кръвно и писане на рецепти, но  не извършват такива сложни монипулации, подчерта д-р Кожухаров.
За самата дейност ще бъдат назначени 12 човека -четирима технически секретари, които ще правят графиците за обслужване по домовете и осем медицински сестри. Персоналът ще работи на смени в светлата част на денонощието. Изискванията за тях са да имат диплома за заемата длъжност - медицинско образование за сестрите и икономическо за секретарите. Освен това кандидатите трябва да са на възраст до 29 години, да имат деца до пет години или да са с онкозаболявания или с ТЕЛК решения за други заболявания, които позволяват да извършват такава дейност. Крайният срок за подаване на документите е 18 септември, а предприятието ще стартира от 1 октомври. 
Стойността на проекта е 300 000 лева, а продължителността му - една година, но целта е работата на предприятието да продължи и след това. Досега такава дейност по домовете в България няма, КОЦ е пионерът и идеята ни е да обслужваме онкоболни пациенти и в Силистра и Разград, каза д-р Кожухаров.
 Заплащането на услугата се разпределя между пациентите и бюджета на проекта, но не се изключва вероятността в бъдеще и Здравната каса да се включи във финансирането.