С 55 повече са безработните, регистрирани в Бюрото по труда в Русе през юли, в сравнение с предишния месец, става ясно от справка на БТ. В края на юли бройката им е 2504, като това леко покачва равнището на безработица в общината - тя вече е 3.1%, но остава с 2.6 процента под средното за страната. 
През юли на работа са постъпили 220 безработни, от тях 128 са жени, а 36 са младежи до 29-годишна възраст.
Обявените свободни работни места са 479, най-много са в сферата на образованието - 41. Продължават да се търсят работници за машиностроенето, готвачи и сервитьори, мебелисти, медицински сестри, заварчици, стругари, лаборанти.             У