Приключи работата по санирането на жилищен блок „Руй планина“, който е 13-ата сграда в общината, обновена по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Блокът има 4 входа и 96 апартамента, в които живеят близо 200 души. 8-етажната сграда е с нови PVC дограми, топлоизолация на фасадите, освежени стълбища, подменено осветление в общите части, ремонтиран покрив и нова мълниезащита. Вложени са над 1,3 млн. лева, заедно с конструктивното и енергийно обследване, строителния надзор и инвеститорския контрол.
До края на годината се очаква изцяло санираните по програмата сграда да станат 26.