Правителството одобри конкретни мерки за подготовка на страната за присъединяване към Валутния механизъм II и към Банковия съюз

Правителството одобри конкретни мерки, които да помогнат на страната ни да се присъедини към Валутния механизъм II (ERM II) и към Банковия съюз до юли 2019 година, съобщават от Министерски съвет.

Документът идва след заявено намерение на страната ни за присъединяване на лева към Валутния механизъм или т. нар. „чакалня на еврозоната” и одобрение от финансовите министри на страните от еврозоната. До юни 2019 година България поема ангажимент пред Еврогрупата да изпълни редица промени.

Сред които: засилване на надзора в банковия сектор и небанковия финансов сектор - пенсионни фондове и застрахователни дружества, промени в Закона за кредитните, засилване на рамката за борба с изпирането на пари, модернизиране на рамката за управление на държавните предприятия, ратифициране от Народното събрание на Споразумение относно прехвърлянето и взаимното използване на вноски в Единния фонд за преструктуриране.

В изявлението на Министерски съвет се съобщава още, че изпълнението на изброените мерките ще осигури спазването на предварително поетите ангажименти в области на политиката, които са от голямо значение за плавния преход към ERM II и към Банковия съюз до юли 2019г., и като краен резултат да се въведе еврото след изпълнение на всички критерии за конвергенция, в съответствие с член 140 от Договора за функционирането на Европейския съюз.