Петър ГЕЦОВ
Едно от четирите регистрирани млекопреработвателни предприятия в Русенска област произвежда имитиращи продукти, става ясно от регистъра на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Това е „Лактен“ ООД /Ветово/. Дружеството има лиценз за производство на имитиращи продукти, съдържащи в състава си мляко. „Веси“ /Ново село/, „Стандарт 90“ /Семерджиево/ и „Агропродукт РС“ /Писанец/ използват единствено истинско мляко.
Наредбата за допълнение на Наредба 1 за хигиената на храните бе обнародвана на 19 юли. Благодарение на нея всяко едно от млекопреработвателните предприятия трябваше да избере в срок от един месец дали да работи само с истински млечни продукти - с мляко или с имитиращи такива - с растителни мазнини.
Заедно с това беше забранена продажбата на сирене, съдържащо палмово масло, в насипно състояние. Преработвателите и производители имаха възможност от 6 месеца да се „нагодят“ към новите изисквания, влезли в сила на 9 юли. Правилата за които бяха разписани в наредбата за изискванията към млечните продукти. Освен това имитиращите продукти могат да се предлагат единствено предварително пакетирани и то на отделен щанд, с ясен надпис „Имитиращи продукти“.
Мерките, които са заложени в двата нормативни акта, по същество имат характер и на действия насочени срещу „двойния стандарт“ при храните, тъй като допринасят за ясното разграничаване на имитиращите от млечните продукти както в процеса на производството, така и при предлагането им в търговската мрежа.
Общо 247 предприятия в цялата страна са се регистрирали в преработката на сурово мляко, а други 13 са декларирали, че преработват млечни продукти. От тях 27 произвеждат имитиращи млечни продукти.