Спукани плочки по тротоарите, които се правят в момента в централната част на Русе изненадват и възмущават гражданите. 
Не минаха и две седмици, откакто поставиха тези плочки, а ето че някои са спукани през средата, посочиха продавачки в магазини на улица „Константин Иречек“. 
Там тротоарните плочи бяха поставени преди дни, а в момента се работи по новото асфалтиране на улицата. От кръстовището с „Борисова“ до другото с улица „Александровска“ новата тротоарна настилка е с цепнатини поне на 4-5 места. 
Има и очевадно натрошени плочки - това пък е там, където едва след като бяха поставени плочките и беше насипана сместа между фугите, която по модерните технологии трябва да направи по-здрава спойка от предишните методи, тепърва започнаха да се изкореняват грамадните кестенови дървета. Очевидно дънерите и коренищата не са се предали без бой - точно покрай остатъците от тези битки на човека с природата част от плочките са непоправимо потрошени. Друг е въпросът защо първо трябваше да се поставят тротоарните плочки, а чак тогава някой да се сети за отстраняването на дърветата. Но фактът остава: сега би трябвало неколцината работници, които допреди дни клечаха и тупаха с гумените чукове новите сиви плочи, да се върнат и да подменят строшените. 
Интересно, как ли им излиза сметката на тези, които са спечелили изработването на новите улични и тротоарни покрития - щом като постоянно се налага да подменят току-що поставени плочки с други? Горе-долу на всеки двайсетина квадратни метра има поне по една строшена плочка - така е и пред старото Музикално училище, където бяха поставени едни от първите нови настилки, има и близо до Гимназията по икономика, пред „Евас“ и на много други места. 
А съвсем друг е въпросът по каква логика някъде се слагат нови плочки, след това се оставят места със старите, а на „Иречек“ има прескочено и едно голямо пространство с грубо замазан бетон. Другаде пък направо се минава на варианта „Тук-таме асфалт“. И на новия тротоар се редят кръпка до кръпка.