На електронната страница на Държавен фонд „Земеделие“ вече са публикувани 9456 броя уведомителни писма за площи, декларирани от повече от един кандидат за Кампания 2018, съобщиха вчера от пресофиса на фонда. Всички земеделски стопани, при които са констатирани двойно декларирани площи, могат сами да изтеглят уведомителните писма съдържащи данни за парцелите и кадастралните имоти, в които са констатирани застъпвания.
Данните могат да се свалят от Системата за индивидуална справка по директни плащания на сайта на фонда. Достъпът до нея става чрез потребителското име и персоналния код от заявлението за директни плащания. В секцията за справка има и ръководство за работа с цифровите данни, както и инструкции за въвеждането на потребителското име и паролата, допълват от фонда.
В срок до 20 работни дни от получаването на уведомително писмо, но не по-късно от 1 декември 2018 г., кандидатите трябва да се явят в съответната областна дирекция на ДФ „Земеделие“. Там следва да представят документи, доказващи правото за ползване на застъпените площи.