За даваш бързи заеми на най-неплатежоспособните българи е изключително успешен бизнес, потвърждават данните на Българска народна банка. За първите шест месеца на 2018 г. дружествата, специализирани в кредитирането, отчитат рекордните 157.29 млн. лв. печалба.
Година по-рано компаниите, предлагащи бързи кредити, отчитат положителен финансов резултат от 125.8 млн. лв., а за първите шест месеца на 2016 г. той се равняваше на 114 млн. лв.
Активите на компаниите от сектора обаче намаляват до 2.935 млрд. лв. спрямо 3.478 млрд. лв. за преди 3 месеца и 3.2 млрд. лв. за преди година.
Днес в страната оперират 157 компании, или с 3 повече от 30 юни 2017 г. Необслужваните кредити в сектора по последни данни възлизат на 11.44% от вземанията спрямо 14.9% за преди година.
Най-голяма част от вземанията на компаниите от сектора са от домакинствата - 1.68 млрд. лв.