Стартира процедурата за провеждане на теренни проверки на физическите блокове за кампания 2018 г. в Русенско, съобщи вчера Областна дирекция "Земеделие". Основна цел е да се установи дали съответните площи отговарят на условията за подпомагане.
Проверките касаят и определяне/актуализиране на границите на физическите блокове с оглед обновяване на данните в Системата за идентификация на земеделските парцели (СИЗП), както и техния начин на трайно ползване. Те могат да се извършват и без присъствието на земеделските стопани в случаи, когато по обективни причини не е бил осъществен контакт с тях или когато, въпреки че са информирани, те не присъстват по време на проверката по график. 
В резултат на данните от извършените теренни проверки и предстоящата дешифрация на новото самолетно/сателитно заснемане, ще бъде определен обхватът на специализирания слой "Площи, допустими за подпомагане" за кампания 2018 г.