Преподаватели от Русенския университет ще учат свои колеги във висши учебни заведения в бивши съветски републики как да адаптират преподаването и образованието към съвременното дигитално поколение. РУ е спечелил пореден проект по програма "Еразъм +" за висше образование и предстои да пристъпи към работа. В продължение на 3 години специалисти от РУ ще провеждат по три петдневни срещи-обучения в университети в Казахстан, Киргистан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. В работата са включени и образователните министерства на партньорските страни, които ще бъдат представяни от ресорните зам.-министри, уточниха от РУ.