394 заявления за получаване на еднократните помощи за първокласници, които за първи път тръгват на училище, вече са подадени. Това съобщи директорът на Регионалната дирекция "Социално подпомагане" Милена Влахова. По 255 от тях вече има издадени заповеди за отпускане на средствата, които и тази година са 250 лева.
Срокът за приемане на заявление продължава до 15 октомври, каза Влахова и припомни, че право на еднократната сума имат семейства на първокласници, чийто месечен доход за последната година не надвишава 450 лева на човек от семейството. Това условие не важи за деца с увреждания, деца с един родител или настанени при роднини или в приемни семейства. 
Миналата година са били подадени 1080 заявления, от тях 780 са били от жители на община Русе. Еднократната сума, с която родителите подготвят децата си за първата учебна година в живота им, е била отпусната на 1052 семейства за 1076 деца. В община Русе одобрението е било за 736 семейства със 783 деца. 
В по-голямата си част отказите на РДСП са били заради доход, който превишава допустимия по закон, уточни Влахова. Тя припомни също, че два месеца след началото на учебната година социалните започват проверки - ако някое първолаче отсъства 3 месеца без причина, тогава родителите му трябва да върнат 250-те лева.