116 лева годишна рента за декар бе рекордната цена, постигната на завършилите вчера търгове за отдаване на ниви от Държавния поземлен фонд. Предложи я арендатор от Сливополско за няколко парцела в най-плодородната русенска община. Тъй като според повечето му колеги такива цени са неоправдани и не могат да се избият с печалбата от обработването на земята, е интересно да видим дали щедрият кандидат ще заплати рентата за първата година, която според наредбите трябва да се брои още при подписването на договора за отдаване на нивите за следващите 5 години.
Както "Утро" писа, за наемане държавата предложи 8775 декара земя, повечето от които за 5-годишен период за отглеждане на едногодишни култури. Тази година арендаторите бяха далеч по-малко и не толкова щедри, като офертата от 116 лева за декар може да се приеме за изключение от правилото. Масовите оферти бяха за ренти от порядъка на 70-78 лева/дка.