Слаб контрол върху производителите на биохрани и качеството на предлаганите от тях продукти са установили от Сметната палата. Според председателя на институцията Цветан Цветков, нарасналото потребление на такъв тип храна налага да бъдат проверявани от Министерството на земеделието и храните и Българската агенция по безопасност на храните.
Констатирани са редица пропуски и са издадени разпоредби за тяхното отстраняване. Един от основните проблеми е, че БАБХ контролира само храните, които се намират в магазините, а няма законова възможност да одитира онлайн търговията и заведенията за обществено хранене.
"Констатирахме слабости при издаването на разрешения при контролиращите фирми, контролът в търговската мрежа не е ефективен. Производители без лиценз продават продукти с етикети за биохрана", посочи Цветанов и посъветва потребителите да следят за отличаващите знаци върху етикетите, които гарантират, че един продукт е био.
Резултатите показват още, че системата не защитава достатъчно потребителите, защото има фирми, които не отговарят напълно на изискванията. Според председателя на Сметната палата трябва да има повече информационни кампании за биохраните.